To, że Android 4.3 jeszcze ofic­jal­nie nie został wydany w niczym nie przeszkadza, by móc go przetestować. Ta wer­sja sys­temu jest już dostępna dla posi­adaczy Sam­sunga Galaxy S4 Google Edi­tion, choć obecne wydanie nie jest ani stupro­cen­towo bez­pieczne, ani kompletne.

W nie­jas­nych okolicznoś­ci­ach specom z anglo­języ­cznego forum XDA-Developers udało się dostać do źródeł Androida 4.3 Jelly Bean dla Sam­sunga Galaxy S4 Google Edi­tion (model o kodowej nazwie I9505). Twórcy nie­ofic­jal­nych, tzw. cus­to­mowych ROM-ów zdołali to wyko­rzys­tać i już teraz posi­adacze tego smart­fona mogą korzys­tać z Androida 4.3!

Żeby nie było tak kolorowo, należy jed­nak napisać kilka słów wyjaśnień. ROM-y z And­kiem 4.3 nie dzi­ałają jeszcze w pełni sta­bil­nie i mogą zaw­ierać poważne błędy. Jest to spowodowane tym, że upub­liczniona odmi­ana nowego sys­temu nie jest tą ostate­czną. Cho­ci­ażby, autor ROM-u  I9505 — Google Edi­tion — Feel the Expe­ri­ence — Android 4.3 infor­muje, że w jego wer­sji nie funkcjonują takie aplikacje, jak Google +, YouTube, Hang­outy czy Google Keep.

Co prawda jest na to bardzo małe podobieństwo, lecz jeśli przy­pad­kiem posi­ada­cie SGS-a S4 Google Edi­tion, to może­cie sami sobie wgrać Androida 4.3 Oczy­wiś­cie, oper­acja flashowa­nia tele­fonu za każdym razem niesie ryzyko i nie zale­cam wykony­wa­nia tego pro­cesu przez niew­ta­jem­nic­zone osoby.

Via

Ciekawe? Podziel się!