Nokia Pol­ska stworzyła już jakiś czas temu serię filmików, które prezen­tują smart­fon Nokia Lumia 520. Jeśli jeszcze nie mieliś­cie okazji zobaczyć możli­wości Lumii 520, to warto obe­jrzeć tę kampanię.

Cała kam­pa­nia fajnie się kom­ponuje z tym, co Nokia Lumia 520 w rzeczy­wis­tości przed­stawia. Na filmikach są przed­staw­ione możli­wości smart­fona, np. jeśli jeźdz­imy na row­erze to korzys­tamy z Endomondo, robimy zdję­cia, możemy dodatkowo słuchać muzyki czy radia a w razie konieczności sko­rzys­tać z naw­igacji GPS.

Głosu w kam­panii reklam­owej uży­czył znany aktor Arka­diusz Jaku­bik (przy­na­jm­niej tak mi się wydaje – nie mogłem znaleźć ofic­jal­nego oświad­czenia w tej sprawie). Co jed­nak bardziej istotne – cała kam­pa­nia wydaje się świet­nie zre­al­i­zowana i nie nudzi. Pod­sumowu­jąc: fajnie, że Nokia Pol­ska cały czas pro­muje nowy sys­tem i pokazuje walory swoich smart­fonów na rodz­imym pod­wórku a nie tylko w zapoży­c­zonych rekla­mach „z centrali”.

Małe info na temat pro­mowanego smart­fona – Nokia Lumia 520

Nokia Lumia 520 to jedno z tańszych urządzeń wyposażone w sys­tem Win­dows Phone 8. Specy­fikacja tego mod­elu nie jest wybitna, ale spoko­jnie wystar­czy do nor­mal­nego korzys­ta­nia. Całą jed­nos­tkę napędza dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon S4 o tak­towa­niu 1GHz. Pon­adto smart­fon wyposażony jest w aparat foto 5Mpix, wyświ­et­lacz 4 cale (800 x 480) oraz pamięć masową 8GB z możli­woś­cią rozsz­erzenia poprzez karty MicroSD do 64GB.

Istot­nym atutem Nokii Lumii 520 jest jej cena – na Alle­gro rozpoczyna się już od 600zł za nowy model. Pon­adto smart­fona można znaleźć w pro­mo­cyjnych cenach u oper­a­torów komórkowych.

Ciekawe? Podziel się!