Jeszcze wczo­raj mogłem bez­piecznie napisać, że Sony Xpe­ria  Z Ultra jest najszyb­szym smart­fonem na świecie. Teraz można mieć co do tego wąt­pli­wości, gdyż Sam­sung właśnie pokazał ulep­szoną wer­sję swo­jej esczwórki o takim samym pro­ce­sorze, co w japońskim rywalu.

Sam­sung już przyzwyczaił nas do tego, że od pre­miery Galaxy S4 prawie każdy jego nowy model nazywa się Sam­sung Galaxy S4 coś tam. Niek­tóre z nich miały sens, jak np. Sam­sung Galaxy S4 Mini, lecz co wspól­nego z SGS-em 4 miał taki S4 Zoom? Raczej niewiele. S4 Active z wyglądu również nie miał nic wspól­nego z bazowym tele­fonem. Teraz jed­nak Sam­sung zaskoczył wszys­t­kich i stworzył model z tej serii, który rzeczy­wiś­cie wygląda tak samo, jak Galaxy S4.

Sam­sung Galaxy S4 LTE-A został wyposażony w moduł pozwala­jący na łączność z siecią LTE-Advanced. Pozwala to na znacznie szyb­sze korzys­tanie z Inter­netu. O ile pręd­kości trans­feru osią­gane w przy­padku zwykłego LTE się­gały 75 Mb/s, to LTE-A pozwala osiągnąć nawet 150 Mb/s. Prosta matem­atyka — LTE-A jest aż dwukrot­nie szyb­sze od poprzed­niej wer­sji standardu.

Prócz tego nowy Sam­sung został wyposażony w ultra­szy­bki pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 o czerech rdzeni­ach i tak­towa­niu 2,3 GHz. Nie licząc pokazanej wczo­raj Xperii Z Ultra, jest to pier­wszy smart­fon z tym układem.

Reszta podze­społów nie różni się od tych zas­tosowanych w pod­sta­wowym Sam­sungu Galaxy S4 — mamy tutaj 2 GB RAM-u, ekran Full HD o przekąt­nej 4,99″, aparat 13 Mpix i Androida 4.2.2 Jelly Bean z nakładką Nature UX 2.0.

Via

Ciekawe? Podziel się!