Sony właśnie zaprezen­towało swo­jego nowego flagowca. Oto nowa, ulep­szona Xpe­ria Z będąca praw­dopodob­nie najszyb­szym smart­fonem na rynku!

Wczo­raj napisałem tekst na temat tego smart­fona (link do artykułu), lecz zde­cy­dowanie nie przy­puszcza­łem, że Sony pospieszy się aż tak z pre­mierą tego urządzenia. Stało się ono już fak­tem i możemy ją ofic­jal­nie pow­itać — Xperię Z Ultra.

Xpe­ria Z Ultra ma dwie wyjątkowe cechu i trudno mi zde­cy­dować, która z nich jest ważniejsza. Jedną z nich widać od razu to mon­stru­alne rozmi­ary wyświ­et­lacza. Posi­ada on przekątną aż 6,4″! Właś­ci­wie nie wiadomo, czy jest to jeszcze smart­fon, czy tablet. Można jed­nak mieć pewność, że korzys­tanie z nowej zabawki Sonego za pomocą jed­nej dłoni będzie bardzo prob­lematy­czne, o ile w ogóle możliwe.

6,4-calowy panel został oczy­wiś­cie wyposażony w rozdziel­czość Full HD, dzięki czemu udało uzyskać się współczyn­nik PPI na poziomie 344. Aby obraz był wyświ­et­lany jak najlepiej, Sony zas­tosowało takie rozwiąza­nia, jak Opti­Con­trast i X-Reality (będące następcą BRAVIA Engine). Dodatkowo, nic nie stoi na przeszkodzie korzys­tać z ołówka, kija czy maczugi jako stylusa.

Drugą z wyjątkowych cech Xperii Z Ultra jest jej przepotężny czterordzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 o częs­totli­wości 2,2 GHz. Możemy być pewni, że ten tableto­fon jeszcze na długo będzie uważany za demona prędkości.

Sony chwali się także min­i­mal­isty­cznym designem i smukłoś­cią obu­dowy — jej grubość to zaled­wie 6,5 mm, przez co Xpe­ria Z Ultra otrzy­mała tytuł naj­cieńszego smart­fona z ekranem Full HD. Mimo to, Japończykom udało się upakować pojemną baterię 3000 mAh.

Co jeszcze może zachę­cić do naby­cia Xperii Z Ultra? A świetny aparat Exmor RS, który umożli­wia nagry­wanie filmów Full HD w try­bie HDR (ale uwaga — aparat nie posi­ada lampy!), łączność 4G, NFC, cer­ty­fikat IP58 oznacza­jący wodoo­d­porność, trzy wer­sje kolorysty­czne do wyboru (czarna, biała, pur­purowa) i Android w wyda­niu 4.2.2 Jelly Bean.

Jed­nym słowem: łał! Sony spuś­ciło bombę dla konkurencji. Xpe­ria Z Ultra jest rewela­cyjna niemal we wszys­tkim. Nic nie może rów­nać się z nią pod wzglę­dem wyda­jności, posi­ada świetny aparat i wiele innych dodatków, lecz jak zawsze ma swoje wady. Najwięk­szą (nomen omen) z nich są kom­plet­nie nieprak­ty­czne wymi­ary urządzenia. Duże ekrany są OK, lecz w tym przy­padku mamy do czynienia z gigan­tem. Wiele osób może narzekać także na brak diody LED dla aparatu, a rozczarowu­jąca może być też nakładka sys­te­mowa. Mimo wszys­tko sądzę, że Xpe­ria Z Ultra jest niesamowita i czekam na jej dostęp­ność w Polsce :D

Via

Ciekawe? Podziel się!