Mamy kole­jną infor­ma­cję odnośnie Nokii EOS. Według doniesień jej rynkowa nazwa będzie brzmieć Nokia Lumia 1020. Będzie to pier­wszy smart­fon Nokii z serii Lumia posi­ada­jący w nazwie cztery cyfry.

Już od samego początku wszys­t­kich pogłosek na temat Nokii EOS było akcen­towane, że rynkowy model będzie się odz­naczał inną nazwą. Do tej pory mogliśmy jedynie ją zgady­wać, lecz teraz to się zmienia za sprawą nowego prze­cieku, o którym poin­for­mowała ekipa Evleaks na swoim kon­cie na Twitterze.

Ich wiado­mość jest krótka: Nokia EOS = Nokia Lumia 1020. Bardziej lakon­icznie się już tego przekazać nie dało — dzięki temu Evleaks ułatwili mi pracę i nawet nie muszę tłu­maczyć treści wiadomości :D

Evleaks ma na swoim kon­cie już wiele prze­cieków, które pokryły się z rzeczy­wis­toś­cią. Możemy zatem mieć bardzo dużą pewność, że się nie mylą. Udało im się ujawnić m.in. to, że Lumia 820 i 920 będą ład­owane bezprze­wodowo, a całkiem niedawno przed­staw­ili światu wygląd Nokii Lumia 928.

Sama nazwa może wskazy­wać na to, jak ważnym mod­elem dla Nokii będzie nowa Lumia. W końcu jeszcze żad­nego smart­fona z tej rodziny nie opisy­wały aż cztery cyfry.

Nokia Lumia 1020 zostanie zaprezen­towana ofic­jal­nie 11 lipca w Nowym Jorku. Czekamy!

Ciekawe? Podziel się!