Sony Xpe­ria Z, choć wciąż jest bardzo intere­su­ją­cym mod­elem, pod wzglę­dem wyda­jnoś­ciowym wypada już nieco blado za sprawą nowszej konkurencji od HTC i Sam­sunga. Zdaje się jed­nak, że Japończycy mogą mieć w zanadrzu jej znacznie potężniejszą wer­sję wyposażoną w pro­ce­sor Snap­dragon 800.

Qual­comm Snap­dragon 800 to naprawdę potężny chipset. Wystar­czy wiedzieć, że jest o 25% wyda­jniejszy od Snap­drag­ona 600, który znalazł się na pokładzie HTC One i jed­nej z odmian Sam­sunga Galaxy S4. Jeśli Sony wypuś­ciłoby taki model w dniu dzisiejszym, byłby to praw­dopodob­nie najszyb­szy smart­fon na rynku.

Infor­ma­cje o tym, że Sony pracuje nad takim urządze­niem wyszły na jaw za sprawą Twit­tera. Eldar Mur­tazin na swoim kon­cie wyćwierkał, że miał już w swoich rękach Xperię Z z nowym pro­ce­sorem. Jeśli mu wierzyć, sprawuje się bardzo szy­bko. Nad­mienił także, że pro­to­typ został wyposażony w wyjątkowo dobry (jak na firmę) wyświ­et­lacz, który zachowuje się jak SLCD 3 znany z HTC One. Pesymisty­cznym tonem dodał jed­nak, że wątpi, by w wer­sji pro­duk­cyjnej taki ekran się zachował, a na jego miejsce trafi słab­szy TFT.

Myślę, że Sony Xpe­ria Z może być gwarancją sukcesu, jeśli zostanie wypuszc­zona w najbliższym cza­sie. Konkurencja nie śpi, więc jeśli Sony się nie pospieszy, nowa Xpe­ria Z nie będzie się niczym wyróż­niać spośród urządzeń innych marek, które z pewnoś­cią też myślą o zas­tosowa­niu tego chipsetu.

Via

Ciekawe? Podziel się!