Dziś pokażemy Wam wyjątkowy filmik, który posi­adaczy Nokii Lumia powinien zain­tere­sować nawet pomimo swo­jej wąt­pli­wej jakości i dłu­gości. Przed­stawia on bowiem niewydaną wer­sję sys­temu Win­dows Phone 8.1 odpaloną na Lumii 920.

Win­dows Phone 8.1 to nowa wer­sja Win­dowsa Phone, która zostanie zaprezen­towana w bliżej nieokreślonej przyszłości (koniec 2013?). Jego pre­miera ma nastąpić po pub­likacji aktu­al­iza­cji GDR3 dla WP8. Mogłoby się zdawać, że na WP 8.1 przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, lecz już teraz na YouTubie zna­j­duje się filmik przed­staw­ia­jący dzi­ałanie tego sys­temu.

Oczy­wiś­cie, nie możemy potwierdzić aut­en­ty­czności tego nagra­nia. Sprawę utrud­nia dodatkowo jego bez­nadziejna jakość. Ja już zdążyłem przy­wyknąć do tego, że najważniejsze prze­cieki niemal zawsze są nagry­wane konewkami :( Smart­fony od dawna posi­adają funkcję nagry­wa­nia filmów w 1080p, lecz ten film został nakrę­cony w rewela­cyjnej jakości 240p. Witamy w przeszłości!

Aktu­al­iza­cja ma nam przynieść otwier­ane fold­ery na ekranie głównym (dzi­ała­jące podob­nie do tych z iOS-a) oraz nowy pasek noty­fikacji. Myślę, że są to bardzo miłe i przy­datne udo­god­nienia, na które warto będzie czekać.

Przed pojaw­ie­niem się Win­dows Phone 8.1 powin­niśmy wyczeki­wać aktu­al­iza­cji GDR3, która przyniesie nam obsługę więk­szych ekranów i możli­wość umieszcza­nia na ekranie głównym więk­szej ilości kafelek w jed­nym rzędzie.

Ciekawe? Podziel się!