Na wczo­ra­jszej imprezie Sam­sung Pre­miere 2013 kore­ański pro­du­cent zaprezen­tował sporo ciekawych urządzeń. Wśród nich były dwa tablety z serii ATIV, które z pewnoś­cią będą świetną propozy­cją dla power-userów.

Seria ATIV wskazuje na to, że urządzenia te dzi­ałają w opar­ciu o sys­temy Microsoftu. W tym przy­padku jed­nak mamy do czynienia z table­tami korzys­ta­ją­cymi z dużego Win­dowsa 8, a nie z Win­dowsa 8 RT czy — tym bardziej — z Win­dowsa Phone. Sam­sung Ativ Q jed­nak jest urządze­niem specy­ficznym i kwes­tia sys­te­mowa w nim nie jest wcale tak jasna, jak by się wydawało, ale już garnę się do wytłu­maczenia tego :D

No właśnie, Sam­sung Ativ Q to nad wyraz intere­su­jące urządze­nie. Przy­pom­ina nieco w zamyśle Asusa Trans­formera Book Trio za sprawą rozwiąza­nia sys­te­mowego. W Ativie Q zna­jdziemy bowiem aż dwa sys­temy oper­a­cyjne — Win­dowsa 8 i Androida Jelly Bean, między którymi można się przełączać. Tablet posi­ada roz­suwaną od spodu klaw­iaturę i dotykowy ekran 13,3″ o bardzo dużej rozdziel­czości 3200x1800

Drugi z zaprezen­towanych tabletów, czyli Sam­sung Ativ Tab 3 jest bardziej trady­cyjnym urządze­niem. Dzi­ała pod kon­trolą Win­dowsa 8 i został wyposażony w dziesię­ciocalowy ekran o rozdziel­czości 1366 x 768 pik­seli. Napędzany jest pro­ce­sorem Intel Atom Z2760, a pamięci RAM posi­ada aż 2 GB. Nie zawodzi także ilość pamięci wewnętrznej, bo jest jej aż 64 GB.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!