Nokia Con­ser­va­tions właśnie dało nam znać, że inter­ne­towe prze­cieki były zgodne z prawdą — nowa Nokia zwana tym­cza­sowo jako EOS otrzyma aparat o rozdziel­czości 41 Mpix.

Zdję­cia przed­staw­ia­jące Nokię EOS w Internecie pojaw­iły się już jakiś czas temu i chyba nikt nie ma wąt­pli­wości co do tego, że rzeczy­wiś­cie przed­staw­iają one przyszły smart­fon Nokii. Z tej racji raczej nikogo już nie zaskoczy fakt, że nad­chodzący smart­fon Nokii otrzyma aparat Pure­View o rozdziel­czości 41 Mpix. Teraz jed­nak możemy mieć już stupro­cen­tową pewność od ofic­jal­nego źródła za sprawą grafiki, którą umieś­ciłem w nagłówku newsa.

Smart­fon, o którym mowa, z pewnoś­cią nie będzie się nazy­wał w rzeczy­wis­tości EOS. Należy pamię­tać, że jest to jego nazwa kodowa i od dnia pre­miery będziemy nazy­wać go w inny sposób. Lumia 1000?

Na razie nie wiemy zbyt dużo o specy­fikacji tego urządzenia. Pewnikiem jest to, że EOS otrzyma obu­dowę z alu­minium, sys­tem Win­dows Phone 8 i fizy­czny przy­cisk aparatu. Pogłoski mówią, że wewnątrz zna­jdziemy potężny, czterordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon 600, choć nie należy zapom­i­nać o prze­cieku, który nam namieszał w głowach i mówił o słab­szym Snap­drag­o­nie 400. Niewyk­luc­zone jed­nak, że chodzi o dwa różne urządzenia.

Nokia EOS zostanie zaprezen­towana ofic­jal­nie 11 lipca w Nowym Jorku i to właśnie wtedy rozwieją się wszys­tkie nasze wątpliwości.

Via

Ciekawe? Podziel się!