Jeśli szuka­cie intere­su­ją­cych gier na Androida, powin­niś­cie zain­tere­sować się najnowszymi pro­moc­jami się­ga­ją­cymi nawet do 80%. Po okazyjnej cenie do naby­cia są m.in. Final Fan­tasy III, Chaos Rings II, Worms 2: Armaged­don  i Bro­ken Sword II.

Pro­mocje w Google Play zdarzają się dość często i zazwyczaj o nich nie piszemy. Tym razem jed­nak w prze­ciągu kilku dni zrodził się wysyp obniżek cen dla gier. Chyba najwięk­szą ucztę dla graczy zapewniło nam japońskie Square Enix znane z serii Final Fantasy.

Square Enix jest znane z gier wysok­iej jakości na kon­sole. Od jakiegoś czasu firma wydaje także gry na Androida, które są wyjątkowo obsz­erne jak na stan­dardy tej plat­formy. Nie uświad­czymy w nich też jakichkol­wiek reklam czy mikro­transakcji. Nie ma jed­nak róży bez kol­ców — ceny tych gier są wręcz zaporowe. Na szczęś­cie, pro­mocja pozwala nam sporo zaoszczędzić.

A oto lista naj­ciekawszych pro­mocji ostat­nich dni:

Final Fan­tasy III56,40 zł | 27,99 zł | –50%

Chaos Rings26,99 zł | 13,37 zł | –50%

Chaos Rings Ω - 26,99 zł | 13,36 zł | –50%

Chaos Rings II52,28 zł | 23,40 zł | –50%

Crys­tal Defend­ers22,85 zł | 13,34 zł | –40%

Worms 2: Armaged­don15,99 zł | 7,49 zł | –50%

Alien Breed15,99 zł | 3,75 zł | –75%

Ray­man Jun­gle Run -9,99 zł | 4,21 zł | –67%

Bro­ken Sword II Smok­ing Mir­ror - 12,99 zł | 4,94 zł | –75%

Aralon: Sword and Shadow - 15,99 zł | 3,15 zł | –80%
Ciekawe? Podziel się!