Do Inter­netu prze­dostały się kole­jne zdję­cia przed­staw­ia­jące Nokię EOS. Co ciekawe, prezen­tują one smart­fona wyko­nanego z alu­minium, a pokrywa aparatu w końcu podaje wyraźnie jego rozdzielczość.

Nie przy­pom­i­nam sobie, by którykol­wiek ze smart­fonów Nokii tak często wyciekał do sieci przed pre­mierą. Lumia 920 broniła się przed tym całkiem dziel­nie, a wiele z rzekomo prawdzi­wych infor­ma­cji okazało się fałszy­wkami. Tym razem na szczęś­cie (nasze, nie Nokii ;) ) jest inaczej i możemy Wam zaser­wować kole­jne fotki przed­staw­ia­jące wyczeki­waną Nokię EOS.

To, co naty­ch­mi­as­towo rzuca się w oczy, to mate­riał, z jakiego smart­fon jest wyko­nany. Plas­tik, który został wyko­rzys­tany we wcześniej pokazanym pro­to­typie, został zastą­pi­ony ele­ganckim alu­minium. Oczy­wistą zaletą takiego rozwiąza­nia jest zwięk­szona wytrzy­małość i bardziej ekskluzy­wny wygląd, lecz inter­ne­towi znawcy dobrze znają jego wadę — tego nie pomalujesz ;)

Mamy jeszcze jedno zdję­cie. Przed­stawia ono sre­brną (niemal na pewno także amelin­ino… alu­min­iową) tar­czę obiek­tywu. Po raz pier­wszy możemy na niej zobaczyć ilość megapik­seli, która jest taka sama, jak w Nokii 808 Pure­View — aż 41 Mpix! Mamy do czynienia z tym samym sen­sorem, czy został w jakiś sposób dopra­cow­any? Tego jeszcze nie wiemy.

Nokia EOS zostanie ujawniona przez Nokię już 11 lipca. Myślę, że warto czekać na ten dzień.

Via

Ciekawe? Podziel się!