Sam­sung posz­erza swoją ofertę o kole­jne urządze­nie. Chodzi o Galaxy S4 Zoom — połącze­nie smart­fona i kom­pak­towego aparatu cyfrowego. Czy to się sprawdzi?

Sam­sung w ubiegłym roku zaprezen­tował  Galaxy Cam­era. Był to całkiem spory aparat, który za sprawą sys­temu Android posi­adał mocno rozbu­dowane mul­ti­me­di­alne funkcje. Ekspery­ment ten udał się raczej słabo — z powodu wysok­iej ceny Galaxy Cam­era nie zdobył dużej popularności.

Sam­sung swo­jego pomysłu nie spisał jed­nak na straty i zaprezen­tował bardzo podobne urządze­nie — Galaxy S4 Zoom. W prze­ci­wieńst­wie do Galaxy Cam­era, posi­ada moduł GSM, przez co za jego pomocą można wykony­wać połączenia głosowe jak z nor­mal­nego telefonu.

S4 Zoom posi­ada aparat o rozdziel­czości 16 Mpix i 10-krotnym zoomie opty­cznym. Nie zabrakło w nim ksenonowej lampy błyskowej oraz opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu (takiej jak w Nokii Lumia 920).

Oprócz tego, na pokładzie znalazł się wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości 960×540 pik­seli, pro­ce­sor 1,5 GHz, 1,5 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej oraz slot na karty micro-SD. Sys­te­mem oper­a­cyjnym jest w tym przy­padku najnowszy  Android 4.2.2 Jelly Bean z nakładką sys­te­mową Touch­Wiz Natue UX.

Czy Sam­sung Galaxy S4 Zoom to dobry pomysł? Moim zdaniem jest to zde­cy­dowanie intere­su­jący sprzęt, choć nie wyobrażam sobie korzys­tanie z niego jako jedynego smart­fona. Grubość obu­dowy w końcu jest dość znaczna i w wielu przy­pad­kach mogła by się okazać problematyczna.

Via

Ciekawe? Podziel się!