To, że w najbliższym cza­sie Nokia ma zamiar nam pokazać swo­jego fotograficznego smart­fona, wiemy nie od dziś. Teraz zostal­iśmy poin­for­mowani, że Nokia EOS zostanie ofic­jal­nie ujawniona 11 lipca!

Na EOS-a fani Nokii wyczekują od dawna. Możliwe, że pre­miera tego smart­fona może być najważniejszym wydarze­niem od cza­sów prze­jś­cia firmy na sys­tem Win­dows Phone. A to dlat­ego, że tele­fon będzie ofer­ował to, co w Nokii najlep­sze: solidną jakość wyko­na­nia, przy­jazny inter­fejs i przede wszys­tkim wyjątkowo dobry aparat.

O apara­cie w Nokii EOS słyszeliśmy już sporo prze­cieków. Ma on ofer­ować lep­szą jakość zdjęć, niż wciąż najlep­szy mobilny sen­sor, a więc ten  znany z Nokii 808 Pure­View. Nie wiemy, jaką rozdziel­czoś­cią będzie dys­ponował — czy będzie to znowu 41 Mpix? Mniej? Jeszcze więcej? Nie wiemy.

Wszelkie tajem­nice rozwieją się z dniem 11 lipca o godzinie 11 czasu nowo­jorskiego. Wtedy to będzie mieć miejsce impreza Nokii, która została zapowiedziana plakatem. Nie ma wąt­pli­wości, że zostanie pokazany tam EOS — okrągła wysepka aparatu została zasym­bol­i­zowana ramką lupy. Nad nią wid­nieje napis zoom odkryty na nowo. Chodzi o bezs­tratny zoom cyfrowy? Zoom opty­czny? Bóg wie, lecz infor­ma­cja jest niezwykle intrygująca.

Ja na swoim kalen­darzu już zaz­naczyłem datę 11 lipca i to wcale nie z redak­cyjnego obow­iązku. Jestem aut­en­ty­cznie ciekaw tego, co nam pokaże Nokia.

Via

Ciekawe? Podziel się!