Sam­sung Galaxy Note III to urządze­nie, na które z pewnoś­cią warto czekać. Niestety, jego pre­miera ma nastąpić we wrześniu, lecz już teraz możemy oglą­dać zdję­cia z wycieku, które rzekomo go przedstawiają.

Sam­sung Galaxy Note III będzie urządze­niem w rzeczy­wis­tości bazu­ją­cym na dobrze nam znanym Sam­sungu Galaxy S4. Oczy­wiś­cie, pod­sta­wową różnicą stanie się znacznie pow­ięk­szony ekran, lecz na tym nie koniec: pod maską zna­jdzie się jeszcze szyb­szy procesor.

Jeśli plotki głoszą prawdę, Galaxy Note III zostanie wyposażony w wyświ­et­lacz Super­AMOLED o przekąt­nej — bagatela — 5,99″. Dostatek mocy mają zapewnić Snap­dragon 800 (!!) i co najm­niej 2 GB RAM-u, a aparat (jak w SGS-ie 4) otrzyma rozdziel­czość 13 Mpix. Oczy­wiś­cie, nie zabraknie wskaźnika S-Pen, który tym razem na pewno także zostanie w jakiś sposób ulepszony.

A oto zdję­cia… Podobno przed­staw­iają one aut­en­ty­czny pro­to­typ Galaxy Note’a III. Jak dla mnie, przed­staw­iony na nich tableto­fon zdaje się być zbyt kan­ci­asty i w takiej formie raczej nie zostanie wprowad­zony na rynek. Opcja nagłej zmi­any designu jest raczej mało praw­dopodobna — gdyby Sam­sung planował coś takiego, wtedy Galaxy S4 również wyglą­dałby inaczej.

Sam­sung Galaxy Note III zostanie zaprezen­towany ofic­jal­nie w trak­cie targów IFA 2013, które odbędą się we wrześniu.

Via

Ciekawe? Podziel się!