Win­dows Phone zde­cy­dowanie wyróż­nia się spośród innych mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych pod wzglę­dem inter­fe­jsu. A chce­cie zobaczyć, jak Win­dows Phone mógłby wyglą­dać? Za sprawą tego filmiku może­cie zobaczyć, jak prezen­tuje się sześć odrzu­conych propozy­cji interfejsu.

Z pro­jek­towaniem grafik często jest tak, że czym są schlud­niejsze i ład­niejsze, tym trud­niej docenić wkład pracy w nie włożony. Tak właśnie było z sys­te­mem Win­dows Phone. Choć prezen­tuje się nad wyraz min­i­mal­isty­cznie to warto wiedzieć, że w początkowych fazach pro­jek­towa­nia znacznie się różnił od efektu końcowego.

Oto filmik, na którym może­cie podzi­wiać drogę ewolucji Win­dows Phone’a. Zobacz­cie, jak forma zmieni­ała się w coraz prost­szą i mniej podobną do Win­dows Mobile z każdą nową wersją:

Moje zdanie na temat przed­staw­ionych inter­fe­jsów podziela jeden z użytkown­ików YouTube’a, który napisał bardzo trafny komentarz:

Pier­wszy przy­pom­ina Win­dows Mobile 3.x i 4

Drugi przy­pom­ina nie wiadomo co

Trzeci przy­pom­ina Win­dows Mobile 6.x

Czwarty to bardzo ładne Metro

Piąty również jest bardzo ładny i przy­pom­ina Zune

Szósty zdaje się być niemal final­nym pro­to­typem Win­dows Phone 7

Ja jestem bardzo zad­owolony, że Microsoft postanowił pójść w tę stronę. Po wielu próbach udało się w końcu stworzyć coś ele­ganck­iego i niezwykle prostego, a przy okazji intuicyjnego.

Via

 

 

Ciekawe? Podziel się!