Sam­sung Galaxy Cam­era był wyjątkową próbą stworzenia przez Sam­sunga urządzenia, które miało łączyć cechy aparatu i smart­fona. Po jed­nej pró­bie Kore­ańczycy jak widać się nie zrazili i planują wydać coś podobnego.

Sam­sung Galaxy S4 Zoom to kole­jna wari­acja na temat Sam­sunga Galaxy S4. Jak łatwo wywnioskować po nazwie, jego główną cechą zostanie ulep­szony aparat. Urządze­nie nabierze przy okazji sporych wymi­arów, przez co ciężko o nim mówić, jako o zwycza­jnym smart­fonie — jest to raczej aparat, a dzwonie­nie z S4 Zoom raczej trudno będzie nazwać komfortowym.

S4 Zoom otrzyma aparat o rozdziel­czości 16 Mpix posi­ada­jący dziesię­ciokrotny zoom opty­czny. Taka kon­strukcja wymusiła zas­tosowanie wys­ta­jącego obiek­tywu — coś za coś. Co ważne, zas­tosowano fizy­czny spust aparatu, co w takim urządze­niu jest wręcz czymś koniecznym.

Pod wzglę­dem pozostałych rozwiązań, Sam­sung Galaxy S4 Zoom będzie odb­ie­gał od Galaxy S4. Otrzyma wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości 540x960 pik­seli, dwur­dzeniowy pro­ce­sor  1,6  GHz i 8 GB wbu­dowanej pamięci (oraz slot na karty micro-SD). Sys­tem oper­a­cyjny to oczy­wiś­cie Android, a w tym przy­padku konkret­nie 4.2.2 Jelly Bean z nakładką TouchWiz.

Sam­sung Galaxy S4 Zoom praw­dopodob­nie zostanie zaprezen­towany 20 czer­wca pod­czas wydarzenia Pre­miere 2013. Będziecie czekać?

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!