Jeśli lubu­je­cie się w filmikach, których autorzy znę­cają się fizy­cznie nad smart­fon­ami mamy coś dla Was. Sprawdź­cie, czy Nokia Lumia 920 jest w stanie powal­czyć z wzmac­ni­anym Sam­sungiem Galaxy Xcover 2.

Porów­nanie dość niecodzi­enne. Trudno liczyć na to, by smart­fon taki jak Lumia 920 był w stanie powal­czyć z Sam­sungiem Galaxy Xcover 2, który został stwor­zony spec­jal­nie z myślą o tym, by odz­naczać się jak najwięk­szą wytrzymałością.

Sam­sung Galaxy Xcover 2 posi­ada cer­ty­fikat IP-67, a to oznacza, że jest pyłoszczelny i może bez uszczer­bku na zdrowiu wytrzy­mać nawet pół­godzinne zanurze­nie w wodzie. Jego obu­dowa została wyko­nana z moc­nego plas­tiku i gumy, dzięki czemu smart­fon powinien przetr­wać naprawdę wiele. W celu uszczel­nienia tyl­nej klapki, pro­du­cent zas­tosował spec­jalny zatrzask, który nie pozwala na przy­pad­kowe odd­zie­le­nie się tej części w razie upadku.

Nokia Lumia 920 jest z kolei smart­fonem, w którym wytrzy­małość nie była trak­towana pri­o­ry­te­towo. Owszem, obu­dowa z poli­węglanu i ekran z powłoką Gorilla Glass 2 zniosą dużo, lecz na pewno nie jest to ten sam poziom zabez­pieczeń, co w przy­padku Samsunga.

Ale zaraz… Czy nie słyszeliś­cie nigdy stwierdzenia, że Nokia tworzy komórki zdolne przetr­wać apokalipsę a Sam­sungi to tylko plas­tikowe zabawki? Taki stereo­typ utarł się już dość dawno i z pewnoś­cią nie jest bezpod­stawny. Zobaczmy zatem, jaki smart­fon poradzi sobie lepiej!

Do filmiku odsyłam Was w to miejsce

Nokia: 1, Sam­sung: 0. Zdziwieni? ;)

Ciekawe? Podziel się!