O Insta­gramie na Win­dows Phone mówi się od dawna, lecz jak go nie było, tak go dalej nie ma. Najnowsze infor­ma­cje wskazują na to, że trafi on na plat­formę Microsoftu jeszcze w tym miesiącu.

Insta­gram to jeden z najwięk­szych nieobec­nych na Win­dows Phone, a jego brak może doskwierać sporemu gronu użytkown­ików. Co prawda ist­nieją nie­ofic­jalne aplikacje (jak np. Insta­graph), które pozwalają na bycie częś­cią insta­gramowej społeczności, lecz są albo płatne, albo ubo­gie w funkcje. Czy doczekamy się kiedyś w końcu ofic­jal­nej apki?

Chiński ser­wis WPDang jest zda­nia, że Insta­gram zawita na sys­tem Win­dows Phone już 26 czer­wca. Aplikacja nie będzie różniła się w niczym pod wzglę­dem funkcjon­al­ności wzglę­dem jej odpowied­ników z iOS–a i Androida.

Insta­gram ma być dostępny na wyłączność Nokii, więc posi­adacze Sam­sungów, HTC czy Huaweiów nie będą mieli możli­wości korzys­ta­nia z niego.Mówi się, że wkrótce po pre­mierze Insta­grama nastąpi prezen­tacja, na której zostanie przed­staw­iona Nokia EOS, o której piszemy tutaj. Widać, że Nokia szykuje mocny atak na rynek i zamierza roz­gromić konkurencję pod wzglę­dem funkcji fotograficznych. Cieszy mnie to, że nie zapom­ina tym samym o kwestii dostar­czenia pożą­danego software’u.

Via

Ciekawe? Podziel się!