Vine, do tej pory będące na wyłączność iOS-a, trafiło także na Androida. Ta aplikacja pozwala na tworze­nie krót­kich filmików i udostęp­ni­anie ich społeczności. Czy warto się nią zainteresować?

Vine jest jedną z najgłośniejszych aplikacji ostat­nich miesięcy. Dzięki niezłemu mar­ketingowi i świeżemu pomysłowi udało mu się trafić do sporej grupy odbior­ców, przez co wokół Vine wyt­worzyła się żywa społeczność. Teraz może się pow­ięk­szyć jeszcze bardziej za sprawą wyda­nia wer­sji dla urządzeń z Androidem.

Vine to taki Insta­gram, tyle że z fil­mami — taką opinię można usłyszeć bardzo często natrafi­a­jąc na opis tej apki. Rzeczy­wiś­cie, jest on bardzo trafny.  Podobieństw można doszukać się niemal w każdym miejscu — poczy­na­jąc od rodzaju kart z infor­ma­c­jami, poprzez sys­tem komen­tarzy i lajków, aż na kwadra­towym rozmi­arze dodawanych obiek­tów kończąc. Różnica tkwi jedynie w styl­istyce inter­fe­jsu oraz — oczy­wiś­cie — rodzaju przesyłanej zawartości.

Za pomocą Vine możemy nagry­wać sześ­ciosekun­dowe filmiki z pomocą prostego asys­tenta (można dzięki niemu szy­bko stworzyć mate­riał składa­jący się z wielu bardzo krót­kich scen) i pub­likować je na swoim pro­filu. Dzięki rozwiniętej społeczności wystar­czy łut szczęś­cia i ory­gi­nalny pomysł, by zyskać pop­u­larność. Jeśli ktoś jest fanem tworzenia filmów i Insta­grama, będzie czuł się jak w domu. Pozostali mogą z kolei pooglą­dać dzieła innych, które często potrafią spowodować uśmiech na twarzy.

Vine jest oczy­wiś­cie dostępne za darmo i można je pobrać z linku poniżej. Aby móc go pobrać, wyma­gany jest Android w wer­sji 4.0 Ice Cream Sand­wich lub nowszej.

Vine — Android Download

Vine — iOS Download

Ciekawe? Podziel się!