Pora na comiesięczne statystyki sys­temu Android. Jelly Bean depcze po pię­tach pocz­ci­wemu Gin­ger­bread­owi i — o ile nie zdarzy się żadna katas­trofa — powinien go prze­bić następ­nym razem.

Za każdym razem  pokazu­jemy Wam statystyki, które Google  na temat swo­jego sys­temu pub­likuje co miesiąc. Łatwo na nich zauważyć, że stary Android 2.3 Gin­ger­bread od zara­nia dziejów jest numerem jeden. Na szczęś­cie popa­trz­cie sami — Jelly Bean traci do niego tylko 3,5 punk­tów pro­cen­towych:  36,5%w porów­na­niu do 33% — różnica jest już naprawdę niewielka.

Nat­u­ral­nie, poza Jelly Beanem wszys­tkie inne wer­sje sys­te­mowe spotkały się ze zmniejsze­niem pop­u­larności. Ice Cream Sand­wich zna­j­duje się w co czwartym urządze­niu, choć jeszcze kilka miesięcy temu jego wynik oscy­lował powyżej 30%.

Poniżej zamieszczam także wykres przed­staw­ia­jący pop­u­larność poszczegól­nych wielkości ekranu i ich rozdziel­czości. Nietrudno przewidzieć, że najpop­u­larniejsze wyświ­et­lacze są… śred­niego rozmi­aru ;) Niestety, Google nie poin­for­mowało nas, o jakie wymi­ary i rozdziel­czości dokład­nie tutaj chodzi.

Via

Ciekawe? Podziel się!