Rodz­ina Xpe­ria właśnie się pow­ięk­szyła za sprawą pre­miery Xperii M. Poz­na­j­cie tego smart­fona, który powinien zain­tere­sować nas swoją niską ceną.

Sony Xpe­ria M będzie kole­jnym smart­fonem japońskiego pro­du­centa, który ma należeć do niskiej półki. Nie oznacza to jed­nak, że nie jest warty zainteresowania.

To, co wyróż­nia Xperię M na tle innych urządzeń o podob­nych para­me­trach to jej min­i­mal­isty­czny design, funkcja STAMINA wydłuża­jąca czas dzi­ała­nia w spoczynku oraz wbu­dowana łączność NFC, która z cza­sem pewnie zna­jdzie coraz szer­sze zas­tosowanie w naszym kraju.

Sprzę­towo tele­fon prezen­tuje się dość prze­cięt­nie. Otrzy­mu­jemy dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon S4 1 GHz, 1 GB RAM-u i 4 GB pamięci użytkown­ika. Można na szczęś­cie zwięk­szyć ją o nawet 64 GB dzięki slo­towi micro-SD. Wyświ­et­lacz odz­nacza się przekątną 4″ i rozdziel­czoś­cią 854 x 480 pik­seli, a aparat Exmor RS pozwala na wykony­wanie zdjęć 5 Mpix. Nad wszys­tkim czuwa Android w wer­sji 4.1 Jelly Bean.

Xpe­ria M będzie ofer­owana w licznych odmi­anach kolorysty­cznych: czarnej, białej, żółtej i pur­purowej. Posi­adacze dwóch numerów będą zad­owoleni z wer­sji dual-SIM.

Smart­fon powinien wejść do pol­s­kich oper­a­torów w trzecim kwartale bieżącego roku. Szkoda, że tak późno, bo urządzenia tej klasy starzeją się nadzwyczaj szybko.

Via

Ciekawe? Podziel się!