Jeśli lubisz oglą­dać telewizję na ekranie swo­jego smart­fona, powinieneś zwró­cić uwagę na aplikację Polostream. Pozwala ona na oglą­danie TVP Info i 16  region­al­nych kanałów TVP.

Aplikacje do oglą­da­nia kanałów telewiz­yjnych dla Win­dows Phone ofer­uje zarówno TVN, jak i Pol­sat. Możliwe jest także oglą­danie więk­szości kanałów Telewizji Pol­skiej za sprawą pro­gramu Polostream, który umożli­wia ich streamowanie.

Polostream pozwala na oglą­danie aż siedem­nastu stacji telewiz­yjnych. Osoby, którym zdarza się często oglą­dać kanały państ­wowej telewizji z pewnoś­cią powinny być zad­owolone z pro­gramu. Oprócz kanałów doty­czą­cych danego regionu, możemy odt­warzać także TVP Info oraz TVP Par­la­ment Sejm i Senat. Wiedzieliś­cie, że te dwa ostat­nie kanały ist­nieją? Ja dowiedzi­ałem się o nich dopiero za sprawą tej apki ;)

A oto pełny opis aplikacji stwor­zony prze autora:

** Wer­sja tri­alowa jest w pełni funkcjon­alna ale posi­ada reklamy. Pełna wer­sja nie posi­ada reklam.

Nie­ofic­jalna aplikacja do oglą­da­nia TVP Stream. Oglą­daj na żywo TVP Info oraz 16 region­al­nych stacji telewizyjnych.

Jakość streamingu dos­tosowuje się automaty­cznie do para­metrów łącza. Możesz oglą­dać telewizję nawet przez połącze­nie komórkowe!

Ulu­bione kanały można przyp­iąć do ekranu startowego.

UWAGA: w razie prob­lemów proszę o kon­takt na adres email poczta@damianantonowicz.pl Niestety nie mam możli­wości odpowiada­nia bezpośred­nio na komen­tarze w sklepie. Z góry dziękuję.

Jak można zauważyć, aplikacja dostępna jest w dwóch odmi­anach: płat­nej i dar­mowej. Ta pier­wsza różni się tym, że nie pojaw­iają się w niej reklamy i kosz­tuje 3,49 zł. Nie jest to wygórowana kwota, a osoby często uży­wa­jące pro­gramu powinny docenić brak reklam.

Polostream — Download

 

Ciekawe? Podziel się!