HTC One w wer­sji z czystym Androi­dem 4.2.2 został właśnie zapowiedziany ofic­jal­nie. Czy jest sens kupowa­nia smart­fona z sys­te­mem zubożonym o nakładkę?

Wśród wielu inter­nautów panuje takie przeko­nanie, że Sam­sung swoje rozwiąza­nia kopi­uje od konkurencji, lecz to dopiero on potrafi sprawić, że stają się one pop­u­larne i dobrze się przyj­mują. W tym przy­padku HTC postanow­iło zagrać w drugą stronę i to ono sko­pi­owało pomysł od tego kore­ańskiego producenta.

Pod­czas Google I/O został zaprezen­towany Sam­sung Galaxy S4 Google Edi­tion. Jest to najzwyk­le­jszy Galaxy S4, któremu została zabrana nakładka sys­te­mowa i przez to pracu­jący na Androidzie AOSP znanym z Nexusów. To samo zro­biło HTC i właśnie ofic­jal­nie przed­staw­iło swoją odpowiedź na ten pro­dukt: HTC One Nexus.

Smart­fon ten będzie sprzę­towo tym samym, co wcześniejszy HTC One. Zas­taniemy tam tego samego Snap­drag­ona 600, wyświ­et­lacz SLCD 3 i aparat z tech­nologią Ultra­pix­els. Pozbaw­iony zostanie tylko nakładki HTC Sense 5.

Czy to mądre posunię­cie ze strony HTC? Na nakładkę Sense 5 nikt jakoś prze­sad­nie nie narzekał, a dla spragnionych zmian są prze­cież alter­naty­wne launch­ery bądź nie­ofic­jalne ROM-y. Rozu­miem, że firma chce dać klien­towi wybór, lecz czy pozbaw­ianie Sense’a nie jest –nomen omen — pozbaw­ione sensu?

Via

Ciekawe? Podziel się!