Sam­sung Galaxy S4 Mini właśnie został ofic­jal­nie zaprezen­towany. Model ten nie jest żadną tajem­nicą z racji tego, że był on tem­atem wielu prze­cieków. Czy stanie się nowym hitem sprzedażowym?

Sam­sung Galaxy S4 Mini to — jak sama nazwa wskazuje — pom­niejs­zony Sam­sung Galaxy S4. Nie należy jed­nak popeł­niać błędu i uważać, że wielkość to jedyna różnica pomiędzy tymi smartfonami.

Sam­sung Galaxy S4 Mini charak­teryzuje się przede wszys­tkim wyświ­et­laczem 4,3″, przez co bez więk­szych prob­lemów da się z niego korzys­tać za pomocą jed­nej ręki. Otrzy­mał on rozdziel­czość qHD (540 x 960 pik­seli) i został wyko­nany w tech­nologii Super AMOLED.

Wystar­cza­jącą moc ma zapewnić dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 400 o tak­towa­niu 1,7 GHz wspier­any 1,5 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna wynosi 8 GB i można ją pow­ięk­szyć dzięki wbu­dowanemu slo­towi na karty micro-SD. Pojem­ność aku­mu­la­tora wynosi 1900 mAh, co powinno zapewnić niezły czas pracy. Fanów fotografii mają zad­owolić aparat 8 Mpix oraz przed­nia kamerka 2,1 Mpix.

Wymi­ary nowego smart­fona Sam­sunga to 124.6 x 61.3 x 8.94 mm, a waga wynosi 107 g. Dla porów­na­nia, ana­log­iczne dane Sam­sunga Galaxy S4 to 136.6 x 69.8 x 7.9 mm oraz 130 g.

Galaxy S4 Mini będzie korzys­tać z Android 4.2.2 Jelly Bean z dołąc­zoną nakładką Touch­Wiz Nature UX zaw­ier­a­jącą m.in. pakiet S-Health i aplikację umożli­wia­jącą korzys­tanie z tele­fonu jak z pilota do telewizora.

Via

Ciekawe? Podziel się!