Od jakiegoś czasu głośno jest o nade­jś­ciu nowego Nexusa 4, który miałby cechować się białym kolorem i nowszym Androi­dem. Teraz biały Nexus 4 został zapowiedziany oficjalnie.

Jaki jest biały Nexus 4, każdy widzi. LG poin­for­mowało nas, że nowa wer­sja kolorysty­czna tego smart­fona będzie mieć pre­mierę już jutro, a więc 29 maja w Hong Kongu. 

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że pre­mierze tego smart­fona będzie towarzyszyć ujawnie­nie nowego Androida 4.3 Jelly Bean. Niestety, biały Nexus 4 niemal na pewno będzie wyposażony w Androida w wer­sji 4.2 Jelly Bean. Nie oznacza to jed­nak, że nie powin­niśmy czekać na aktu­al­iza­cję, gdyż wszys­tkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że 4.3 Jelly Bean zostanie opub­likowany w niedalekiej przyszłości.

Nowy Nexus 4 jest tech­nicznie tym samym, co jego czarny brat. Posi­ada ten sam wyświ­et­lacz o rozdziel­czości 768 x 1280 pik­seli i przekąt­nej 4,7″, ten sam pro­ce­sor Snap­dragon S4 Pro i taką samą ilość nierozsz­erzal­nej kar­tami pamięć 8 lub 16 GB. Nawet cena urządzenia ma zostać niezmieniona w sto­sunku do prekursora.

Dlaczego więc postanowiono pokazać Nexusa 4 w bieli dopiero teraz? Nowa odmi­ana kolorysty­czna została wprowad­zona bardzo późno, a entuz­jaści nowych tech­nologii byliby dużo bardziej ucieszeni z całkowicie nowego Nexusa, o którym prze­cież słyszeliśmy już nie raz. Wąt­pliwe są także walory este­ty­czne — o ile białe smart­fony zwykle prezen­tują się dużo lep­iej niż czarne, to czy w tym przy­padku nie jest zgoła odwrotnie?

Via

Ciekawe? Podziel się!