Sam­sung co prawda świę­tuje rewela­cyjne wyniki swo­jego flagowca Galaxy S4, lecz mimo to nie zwal­nia tempa ani na chwilę. Już za niecały miesiąc będziemy świad­kami pre­miery kole­jnych smart­fonów z linii Galaxy i — co ciekawe — ATIV.

Sam­sung zaprasza nas na swoje wydarze­nie, które odbędzie się 20 czer­wca w Lon­dynie o godzinie 20:00. Zostaną na nim zaprezen­towane nowe urządzenia, które należeć będą do linii Galaxy oraz ATIV.

O ile Galaxy nie jest żadną sen­sacją (Sam­sung ma w ofer­cie ∞ mod­eli z tej rodziny), to bardzo intrygu­jąco przed­stawia się ATIV. Jak wiadomo, taką nazwą oznac­zone są pro­dukty korzys­ta­jące z sys­temu Win­dows Phone. Jest to o tyle intere­su­jące, że wcześniej zarząd ozna­jmił, jakoby Win­dows Phone 8 nie był w cen­trum zain­tere­sowa­nia Koreańczyków.

Niestety, jedynym, co nas może naprowadzić na jakieś infor­ma­cje na temat tych urządzeń jest plakat imprezy. Nie przed­stawia zbyt wiele, lecz wygląda na to, że jed­nym z nich będzie tablet z pod­stawką à la Microsoft Sur­face lub fikuśny lap­top. Takie ustro­jstwo z pewnoś­cią będzie korzys­tać nie z Win­dows Phone 8, lecz z Win­dows 8/Windows 8 RT.

Co do kwestii Galaxy, możemy się spodziewać tele­fonu Galaxy S4 Minii być może także paru innych odmian flagowej esczwórki.

Via

Ciekawe? Podziel się!