Microsoft opub­likował kole­jną reklamę, w której naw­iązuje do konkuren­cyjnych pro­duk­tów.  Tym razem na warsz­tat wzięto funkcję aparatów i ich możli­wości robi­enia zdjęć w nocy. Z racji tego, że podal­iśmy już pro­du­centa reklamy, nie trudno zgad­nąć, który smart­fon wygrał pojedynek.

Z tego co zauważyłem, Microsoft ostat­nio wziął się bardziej do roboty w kwestii mar­ketingu. Reklamy te cechuje to, że przy­taczają pro­dukty konkurencji. Wcześniej mogliśmy oglą­dać uroczys­tość ślubną z uczest­nictwem fan­boyów Apple i Sam­sunga, teraz postanowiono zabrać się za coś bardziej rzeczywistego.

W czym Lumia 920 jest najlep­sza? Osoby, które znają ten smart­fon wiedzą, że najłątwiej będzie zaprezen­tować możli­wości aparatu, jak opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu czy zdję­cia nocne. Postaw­iono na to drugie i sprawdź­cie, jak Lumia 920 poradz­iła sobie z Sam­sungiem Galaxy S III i iPhone’m 5.

Może trochę dzi­wić, że w spocie wzięły udział Lumia 920 i Galaxy S III, a nie najnowsza Lumia 920 i niemal równie świeżutki Galaxy S4. Wyniki w obu przy­pad­kach powinny nie różnić się zbyt drasty­cznie, więc chyba możemy to wybaczyć.

A oto sama reklama. Podoba się?

 

 

Ciekawe? Podziel się!