Co prawda Android 4.3 Jelly Bean nie został zaprezen­towany pod­czas Google I/O, lecz nie oznacza to, że nie zostanie on pokazany w niedalekiej przyszłości. Najnowsze zdję­cia wskazują, że ten sys­tem już jest (prawie lub całkowicie) gotowy.

Tak jest — Choć nowy Android otrzyma numerek 4.3, to wciąż będzie się nazy­wał Jelly Bean. Wcześniej każda zmi­ana drugiej cyfry wiązała się z nową nazwą związaną ze smacznymi przekąskami. Skończyło się to wraz z nade­jś­ciem Androida 4.2 Jelly Bean i wychodzi na to, że Android 4.3 również będzie Jelly Beanem.

Zachowana nazwa może sug­erować, że znów nie mamy do czynienia z dużymi zmi­anami. Nowy Android będzie ewolucją poprzed­niego i nie powin­niśmy się spodziewać żad­nego przełomu. Więcej zmian powinno nade­jść wraz z Androi­dem 5.0 Key Lime Pie, lecz kiedy to nastąpi? Pewnie do tego czasu upłynie jeszcze sporo wody w Wiśle.

 

Wróćmy jed­nak do sedna sprawy: jeden z użytkown­ików anglo­języ­cznego forum XDA pochwalił się kilkoma zdję­ci­ami, które wykonał pod­czas targów Thai­land Mobile Expo 2013. Do Inter­netu prze­dostał się także filmik pokazu­jący odświeżoną aplikację aparatu.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!