Jeśli lubi­cie edy­tować zro­bione przez Was zdję­cia za pomocą waszego smart­fona powin­niś­cie sko­rzys­tać z Super­Photo — aplikacji zaw­ier­a­jącej sporą liczbę funkcji pozwala­ją­cych na podra­sowanie fotek.

Aplikacji do edy­cji zdjęć tak naprawdę jest sporo i na każdym sys­temie można wśród nich prze­bierać. Użytkown­icy Win­dows Phone mogą na przykład sko­rzys­tać z Super­Photo, który ofer­uje błyskaw­iczny retusz dla Twoich zdjęć.

Przede wszys­tkim, nie jest to oczy­wiś­cie żaden mobilny odpowied­nik Pho­to­shopa. Prawdziwi graficy uznają ten pro­gram za bezużyteczny, lecz cała reszta powinna być zad­owolona z pros­toty prz­er­abi­a­nia zdjęć. Pro­gram bazuje na fil­trach i zaw­iera ich naprawdę sporo.

Super­Photo daje nam do dys­pozy­cji cały zestaw fil­trów, ramek, zestawów, bokeh, wzorów i innych rzeczy, które zostały pogrupowane na swoje kat­e­gorie. Całkowita ilość fil­trów w pełnej wer­sji pro­gramu wynosi ponad 1300, co można uznać za zawrotną liczbę. Wer­sja Free co prawda ma ich nieco ponad sto, lecz wciąż jest to prze­cież dobry wynik.

Infor­ma­cja o Super­Photo od twór­ców co prawda sprawia wraże­nie, jakby była pisana przez pijanego szym­pa­nsa, lecz da się z niej zrozu­mieć pod­sta­wowe rzeczy:

★★★★★ Masa niesamow­itych efek­tów do twoich zdjęć!Unikalne, znakomite efekty, które poko­chasz. Będziesz mieć niekończąca się zabawę i zmienisz swoje zdję­cia w dzieła sztuki tylko jed­nym kliknięciem!Cechy:* Użyj swo­jej galerii, aparatu i zdjęć z Face­booka.* Kat­e­gorie: Fil­try 3D, Zestawy, Rozmig­otanie, Ramki, Tek­stury, Wzory i Pęd­zle.* Ulu­bione zakładki* ponad 100 odblokowanych efek­tów­PEŁNA wer­sja zaw­iera:* ponad 1300 odblokowanych efek­tów i fil­trów* Jakość HD (do 1280x1280)* Brak reklamZa­uważ: ta aplikacja wymaga Inter­netu aby działać!

Super­Photo w pełnej wer­sji kosz­tuje niemało, bo aż 13,99 zł. Na szczęś­cie pow­stała także bezpłatna wer­sja, dzięki czemu każdy może przetestować dzi­ałanie programu.

Aplikacja jest kom­paty­bilna ze smart­fon­ami opar­tymi na sys­temie Win­dows Phone 7  oraz Win­dows Phone 8.

Super­Photo Free — Link do sklepu

Super­Photo (13,99 zł) — Link do sklepu

Ciekawe? Podziel się!