Widocznie HTC poza­z­droś­ciło Sam­sun­gowi nowego Galaxy S4 Google Edi­tion. Ana­log­icznie do tego smart­fona pow­stanie też spec­jalna wer­sja HTC  One.

Nowy HTC One ma być fizy­cznie tym samym urządze­niem, co jego obecna wer­sja — otrzyma taki sam wyświ­et­lacz, aparat i obu­dowę. Zmi­any ograniczą się wyłącznie do opro­gramowa­nia. Nie zas­taniemy już znanej z innych smart­fonów HTC nakładki HTC Sense, lecz fab­rycznego Androida 4.2.2 AOSP z odblokowanym bootloaderem.

Zas­tanawia mnie, czy jest to dobre pode­jś­cie. Siłą HTC są właśnie jego nakładki sys­te­mowe, a pozbaw­ie­nie ich według mnie jest kiep­skim pomysłem. Właś­ci­wie, doświad­czeni użytkown­icy bez prob­lemu mogą sami prze­jść do czys­tego, nek­su­sowego Androida w zwykłym HTC One, nato­mi­ast tym, którzy nie znają się na tym raczej nie będzie przeszkadzać nakładka, nawet wręcz przeciwnie.

Na ostat­nim Google I/O został zaprezen­towany Sam­sung Galaxy S4 Google Edi­tion, który jest alter­natywą dla nowego HTC One, o którym mowa w tym wpisie. Oba są naj­moc­niejszymi smart­fon­ami na rynku i oba mają czys­tego Androida. Czy wkrótce zaleje nas powódź takich prawie-nexusów? Myślę, że to jest zbędne.

Via

Ciekawe? Podziel się!