Zgod­nie z przewidy­wa­ni­ami Sam­sun­gowi udało się sprzedać już 10 mil­ionów Sam­sungów Galaxy S4.  Z tej okazji od teraz smart­fon będzie dostępny w paru nowych wer­s­jach kolorystycznych.

JK Shin będący CEO Sam­sunga w ubiegłym tygod­niu poin­for­mował nas, że jest zach­wycony wysoką sprzedażą Galaxy S4. Stwierdził też, że w przyszłym (tj. obec­nym) tygod­niu liczba sprzedanych egzem­plarzy wyniesie ponad 10 mil­ionów. Umiejęt­ności przepowiada­nia przyszłości może mu poza­z­droś­cić sam Wróżbita Maciej, gdyż wszys­tko poszło zgod­nie z planem.

To, jak świet­nie się sprzedaje najnowszy Sam­sung Galaxy może zdu­miewać. Platynowa dziesiątka została osiąg­nięta w mniej niż miesiąc. Dla porów­na­nia, Galaxy S III na ten sam wynik czekał 50 dni, Galaxy S II — 5 miesięcy, a pier­wszy Galaxy S osiągnął taką sprzedaż po 7 miesiącach.

Z tej okazji Sam­sung postanowił wypuś­cić nowe odmi­any kolorysty­czne dla swo­jego flagowego smart­fona. Są to:

  • Blue Arc­tic (błękitny)
  • Red Aurora (czerwony)
  • Pur­ple Mirage (purpurowy)
  • Brown Autumn (brązowy)

Sam­sung Galaxy S4 będzie dostępny w nowych kolorach latem bieżącego roku. Niestety Sam­sung nie podał żad­nej konkret­niejszej daty czy przedzi­ału czasu.

Nie zapom­i­na­jmy też, że za jakiś czas mają zostać pokazane nowe odmi­any esczwórki. Będą to: prawie-pancerny Sam­sung Galaxy S4 Active, pom­niejs­zony Galaxy S4Mini, fotograficzny Galaxy S4 Zoom oraz pow­ięk­szony Galaxy S4 Mega.

Via

Ciekawe? Podziel się!