Już nie od dziś wiemy, że Sam­sung szykuje spec­jalne odmi­any swo­jego najnowszego flagowca, jakim jest oczy­wiś­cie Galaxy S4. Tym razem na fotkach przyła­pany został model o zwięk­szonej wytrzy­małości, S4 Active.

Wytrzy­małe smart­fony mają to do siebie, że wszys­tkie z nich są powolne. Jeśli CAT B15, Sam­sung Galaxy Xcover 2 lub Motorola Defy wam nie wystar­czają, Sam­sung wkrótce będzie miał coś dla Was.

Sam­sung Galaxy Active będzie smart­fonem, który pomimo podob­nej nazwy, nie będzie za bardzo przy­pom­i­nał pod­sta­wowej esczwórki. Znacznie różni się designem, co oczy­wiś­cie zostało spowodowane bardziej pri­o­ry­te­towym potrak­towaniem kwestii odporności. Intrygu­jąco przed­staw­iają się trzy przy­ciski pod wyświ­et­laczem które zastąpiły jeden cen­tral­nie umieszc­zony home butt­ton.

W kwestii doboru podze­społów wewnętrznych jest już podob­nie, choć i tutaj zna­jdziemy różnice. Pro­ce­sorem w Galaxy S4 Active najpraw­dopodob­niej będzie czterordzeniowy Snap­dragon 600, który cechuje się bardzo dobrą wyda­jnoś­cią i tak­towaniem maksy­mal­nym 1,9 GHz. Rozdziel­czość wciąż wynosi 1920x1080 pik­seli, lecz nie znamy wielkości wyświ­et­lacza (nie powin­niśmy spodziewać się czegoś innego niż 4,6 — 5″). Zmi­anie uleg­nie jed­nos­tka aparatu i będzie on wykony­wał zdję­cia nie w 13, lecz 8 Mpix.

Oprócz Sam­sung Galaxy S4 Active możemy wkrótce spodziewać się także pom­niejs­zonego Galaxy S4 Mini, fotograficznego Galaxy S4 Zoom oraz pow­ięk­szonego Galaxy S4 Mega.

Ciekawe? Podziel się!