Jolla to jeden z najbardziej nowa­tors­kich pro­jek­tów w całej branży od dłuższego czasu. Czy niewielka firma zrzesza­jąca eks-pracowników Nokii jest w stanie stworzyć pro­dukt mogący wzbudzić zain­tere­sowanie? Może­cie przekonać się sami, gdyż Jolla jest już po swo­jej ofic­jal­nej prezentacji.

Na wczo­ra­jszej imprezie Jolla zaprezen­towała pier­wszy smart­fon na świecie korzys­ta­jący z sys­temu Sail­fish OS. Nazywa się on (cóż z odkry­w­cza nazwa!) Jolla i jest to zarazem pier­wsze urządze­nie tej firmy.

Zaczni­jmy od specy­fikacji technicznej:

  • Wyświ­et­lacz Estrade 4,5″
  • Rozdziel­czość ekranu: 1280x720 pikseli
  • Dwur­dzeniowy procesor
  • Łączność LTE
  • Pojem­ność: 16GB
  • Slot na karty micro-SD
  • Aparat: 8 Mpix
  • The Other Half
  • Sys­tem oper­a­cyjny: Sail­fish OS
  • Możli­wość uruchami­a­nia aplikacji Android

 

Smart­fon miał z założe­nia być skierowany do osób poszuku­ją­cych czegoś ze śred­niej półki cenowej, co dobrze widać po powyższych danych. Jego cena wynosi 399€, więc niecałe 1 700 zł. Czy to jed­nak nie jest zbyt dużo jak na średniaka?

Dyskusyjny jest wygląd smart­fona naw­iązu­jący do autorskiego pomysłu The Other Half. Komórka wygląda, jakby była złąc­zona z dwóch bardzo cien­kich urządzeń. Na pier­wszy rzut oka można odnieść wraże­nie, że Jolla posi­ada klaw­iaturę QWERTY, choć tak niestety w rzeczy­wis­tości nie jest.

Esen­sją tele­fonu Jolla jest jego unikalny sys­tem o nazwie Sail­fish OS. Bazuje na znanym przez nokiowych wyjadaczy MeeGo i tak jak on posi­ada bardzo rozbu­dowane sterowanie gestami.

Inter­fejs sys­temu prezen­tuje się bardzo dobrze i jest to jedna z więk­szych zalet tego urządzenia. Posi­ada efek­towne prze­jś­cia pomiędzy oknami, rozmy­cia tła, staran­nie dobrane czcionki i ikony, a sam ekran główny także prezen­tuje wysoki poziom. Co najważniejsze, wszys­tko chodzi naprawdę płynnie.

Jeśli debiut Jolli się uda, firma ma zamiar stworzyć więcej urządzeń korzys­ta­ją­cych z Sail­fish OS. Wśród nich będą też dużo moc­niejsze high-endy. Jak myśli­cie, czy coś takiego mogłoby przejść?

 

Ciekawe? Podziel się!