Sail­fish OS to sys­tem oper­a­cyjny z którym wiele osób wiąże spore nadzieje. Już dziś będziemy mogli w końcu go należy­cie poz­nać, gdyż wiec­zorem odbędzie się pre­miera pier­wszego smart­fona który z niego sko­rzysta — Jolla Phone.

Zarówno Jolla, jak i Sail­fish OS to pomysły zrod­zone w głowach byłych pra­cown­ików Nokii którzy przy­czynili się do stworzenia MeeGo. Był to sys­tem z bardzo intere­su­jącą metodą naw­igowa­nia (nie wyma­gał przy­cisków fizy­cznych) i niezłym wyglą­dem. Choć miał potenc­jał, został uśmier­cony tuż po jego star­cie za sprawą wdroże­nia nowej, win­dow­sowej poli­tyki Nokii przez nowego CEO, Stephena Elopa. Jedynym smart­fonem z MeeGo była Nokia N9. Wewnętrzne zmi­any nie spodobały się każdemu, więc spora grupa pra­cown­ików odeszła tworząc firmę Jolla.

Jolla Phone zostanie zaprezen­towana o godzinie 17:30 i stream na żywo będzie można oglą­dać za sprawą poniższej strony. Wydarze­nie ma trwać zaled­wie pół godziny, więc myślę że więk­szość z nas będzie w stanie sobie zagospo­darować tyle czasu. Jeśli nie, nic stra­conego, gdyż wkrótce po zakończe­niu show zostanie ono udostęp­nione do obe­jrzenia dla każdego.

Już do sieci trafi­ają zdję­cia z nad­chodzą­cym smart­fonem. Przyz­nam, że wygląda intere­su­jąco. Tylko ta ramka wokół ekranu mnie jakoś odstrasza… :(

 

 

 

Ciekawe? Podziel się!