Fani Gwiezd­nych Wojen z pewnoś­cią ucieszyli się na wieść tego, że nowa gra z tego uni­w­er­sum trafiła na Androida. Szkoda tylko, że i tak zain­stalują ją nieliczni.

LEGO Star Wars: The Yoda Chron­i­cles to nowa pro­dukcja łącząca dwie znane i lubiane marki: klocki LEGO oraz Star Wars. Sam pomysł, choć intere­su­jący, nie jest pier­wszej nowości — lata temu takie gry trafi­ały na stacjonarne pecety i duże kon­sole. Czy nie byłoby fajnie powró­cić do tych gier, tym razem gra­jąc na ekranie smart­fona czy tabletu? Pewnie tak, zwłaszcza, że gra została udostęp­niona bezpłatnie.

Czy więc gra się w to dobrze? Niestety, nie wiemy. Dzi­wnym trafem gra nie jest kom­paty­bilna z moimi urządzeni­ami Android. Czemu w takim razie o tym piszę? Ano dlat­ego, że ta gra nie dzi­ała prak­ty­cznie na niczym. Pewnie teraz myśli­cie, że posi­adacze Galaxy S III, Galaxy Nexusa czy Nexusa 7 mogą mieć prob­lem z głowy. Pudło! Oni także sobie nie zagrają. Prob­lem jest bardzo niety­powy, o czym napisało także Android Police, którego redak­torowi udało się zmusić grę do insta­lacji na… trzech spośród dwudzi­estu czterech urządzeni­ach, co przed­stawia poniższy zrzut ekranu.

Może­cie sami sprawdzić, czy LEGO Star Wars jest niekom­paty­bilne z waszym urządze­niem wchodząc tutaj.

Nie wiem co mam o tym myśleć. W każdym razie miejmy nadzieję, że aktu­al­iza­cja popraw­ia­jąca kom­paty­bil­ność jest już w drodze.

Via

Ciekawe? Podziel się!