Rodz­ina Galaxy S od samego początku sprzedawała się bardzo dobrze, lecz to, co dzieje się z dwiema ostat­nimi odsłon­ami jest zadzi­wia­jące. W dodatku okazuje się, że Galaxy S4 bez prob­lemu pobił wynik poprzednika.

Sam­sung Galaxy S4 roz­chodzi się lep­iej niż ciepłe bułeczki. W ciągu dwóch tygodni Sam­sun­gowi udało się osiągnąć wynik sprzedaży na poziomie 6 mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy tego smart­fona. Wynik godny pograt­u­lowa­nia zważy­wszy na to, że jedyną firmą, która może się pochwalić podob­nymi wynikami sprzedaży jest Apple, które i tak wypuszcza tylko jeden nowy model swo­jego tele­fonu w ciągu roku.

JK Shin, jeden z dyrek­torów Sam­sunga pochwalił się, że w przyszłym tygod­niu Sam­sung Galaxy S4 przekroczy bari­erę 10 mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy. To, jak świet­nym jest to wynikiem najlepiej świad­czą słowa samego JK Shina:

Jesteśmy pewni, że do przyszłego tygod­nia sprzedamy 10 mil­ionów esczwórek. Sprzedaje się ona znacznie szy­b­ciej od poprzed­niego mod­elu, S III. Sam­sun­gowi zajęło 50 dni sprzedanie 10 mil­ionów Galaxy S III. S4 będzie pier­wszym urządze­niem Sam­sunga, które osiąg­nie wynik sprzedaży w wysokości 10 mil­ionów sprzedanych sztuk w mniej niż miesiąc od swo­jego debiutu.

Brzmi nieźle, prawda? Sam­sung w parę lat z pro­du­centa tanich i badziewnych komórek przeis­toczył się w potężnego giganta o dużej renomie. Teraz pozostaje mu już tylko poprawić jakość wyko­na­nia swoich słuchawek… ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!