Niek­tórzy z nas mogli się rozczarować z powodu nieza­prezen­towa­nia kole­jnej wer­sji Androida na kon­fer­encji Google I/O. Plotka jed­nak głosi, że być może zostanie on pokazany już 10 czer­wca, a wraz z nim nowa wer­sja kolorysty­czna LG Nexusa 4.

Google I/O 2013 cho­ciaż przyniosło sporo przy­jem­nych nowości, mogło spowodować pewien niedosyt. Przed imprezą mówiono o nowych urządzeni­ach z rodziny Nexus i Androidzie 4.3 lub nawet 5.0, lecz skończyło się na mniejszych sprawach. Mimo i tak nikt nie powinien być zaw­iedziony nową usługą Play Games czy komu­nika­torem Hang­outy.

Malkon­tenci jed­nak oczy­wiś­cie są, lecz trudno się temu dzi­wić. Właśnie dla nich (i oczy­wiś­cie nie tylko dla nich) mamy dobrą wiado­mość — już 10 czer­wca pojawi się Android w wer­sji 4.3, a tej pre­mierze towarzyszyć będzie wprowadze­nie nowej wer­sji kolorysty­cznej dla LG Nexusa 4. Szkoda tylko, że wiado­mość ta jest tylko niepotwierd­zoną plotką, choć to, że prace nad Androi­dem 4.3 zbliżają się ku koń­cowi jest fak­tem, który parę razy już wyszedł na światło dzienne.

Na razie możemy podzi­wiać zdję­cie białego Nexusa 4, który prezen­tuje się dość intrygu­jąco, choć czy w bieli ten smart­fon rzeczy­wiś­cie prezen­tuje się lep­iej? Sprzecza­łbym się.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!