Insta­gram to niezwykle pop­u­larna aplikacja społecznoś­ciowa umożli­wia­jąca dodawanie zdjęć i przy­ozd­abi­anie je w fil­try. Niestety na Win­dows Phone wciąż jest niedostępny, lecz nie jest to już żaden prob­lem, gdyż Insta­graph potrafi całkowicie zastąpić ofic­jalny program.

Czym dokład­nie jest Insta­gram, chyba nie muszę wspom­i­nać. Ten fenomen zna chyba każdy fan mobil­nych tech­nologii. Teraz częś­cią jego społeczności mogą stać się także właś­ci­ciele smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone.

Insta­graph jest dostępny w sklepie Microsoftu już od początku kwiet­nia, lecz wczo­raj aplikacja otrzy­mała naprawdę dużą aktu­al­iza­cję, dzięki której warto o niej przypomnieć.

Przede wszys­tkim, pro­gram nie jest już dostępny wyłącznie dla Win­dows Phone 8 lecz także dla wcześniejszego WP7, z którego w naszym kraju wciąż korzysta duża część użytkown­ików. Pojaw­iło się także sporo zmian w inter­fe­jsie, jak np. wprowadze­nie nowej ikonki upload­owa­nia zdję­cia . Nie zapom­ni­ano także o nowych fil­trach Aviary. Na koniec wspomnę jeszcze o nowym oknie przyci­na­nia zdjęcia.

Insta­graph w prze­ci­wieńst­wie do ofic­jal­nego Insta­gramu jest aplikacją płatną. Kosz­tuje 3,49 zł, lecz jeśli chce­cie być częś­cią insta­gramowej społeczności mając smart­fona z WP7 nie macie wielkiego wyboru — po prostu trzeba sko­rzys­tać z płat­nej apki lub zmienić platformę.

Alter­natywą dla Insta­gra­phu jest Its­da­gram, który także umożli­wia wrzu­canie nowych fotek na pro­fil. Pytanie tylko, czy jest wart swo­jej ceny? Kosz­tuje więcej, bo 5,49 zł.

Insta­graph — Link do marketu

Its­da­gram — Link do marketu

 

Ciekawe? Podziel się!