Na jutrze­jszej kon­fer­encji Nokii w Lon­dynie ma zostać pokazany nowy flagowy smart­fon. Nokia EOS, Lumia 1000, Cat­walk - nazy­wal­iśmy go na wiele sposobów. Co do jego pre­miery w następ­nym dniu nie mamy już wąt­pli­wości. Nowa Lumia nadchodzi!

Więcej niż Twoje oczy mogą dostrzec. Nowa Nokia Lumia nadchodzi.

Takie oto hasło znalazło się na najnowszym spocie reklam­owym Nokii, który został wyemi­towany wczo­raj w bry­tyjskiej telewizji. Udostęp­niony został także do sieci i może­cie go obe­jrzeć tutaj:

 

Wygląda zna­jomo? Owszem. W zeszłym miesiącu do Inter­netu wyciekły fotki smart­fona o iden­ty­cznej jed­nos­tce aparatu. Link do artykułu zna­j­duje się tu, a same zdję­cia wkle­jam poniżej:

 

Nowy teaser niestety nie zaw­iera żad­nych konkret­nych infor­ma­cji. Możemy dostrzec smart­fona wyposażonego w przed­nią kamerkę, dwie sprzężone ze sobą doświ­et­la­jące lampy LED oraz  aparat z wyraźnie wys­ta­ją­cym obiektywem.

Tak jak do tej  pory sądzil­iśmy, przy pro­jek­towa­niu nowej Lumii najwięk­szy nacisk położono na zaim­ple­men­towa­niu jak najlep­szego aparatu. Po obe­jrze­niu tego spotu nie mamy już wąt­pli­wości. Pytanie tylko, czy będzie to jed­nos­tka mogąca rów­nać się (lub pokonać) z tą z 808 Pure­View?

Hasło Więcej niż Twoje oczy mogą dostrzec brzmi intrygu­jąco  Chodzi o wielką ilość megapik­seli, zoom, pod­cz­er­wień lub też możli­wość widze­nie przez ubra­nia? Możemy tak zgady­wać w nieskońc­zoność, lecz najlep­szym wyjś­ciem będzie poczekać na odpowiedź do jutra.

Nie zapom­ni­j­cie — nowa, fotograficzna Lumia zostanie ujawniona już jutro rano!

Ciekawe? Podziel się!