Nokia 808 Pure­View, choć ma już ponad rok, wciąż zach­wyca swoimi możli­woś­ci­ami fotograficznymi o których posi­adacze innych smart­fonów mogą zapom­nieć. Świet­nie to przed­stawia filmik wyko­nany tym właśnie tele­fonem w rozdziel­czości 4K.

Nokia 808 Pure­View to wyjątkowe urządze­nie. Jest to ostatni tele­fon Nokii oparty na Sym­bianie i zarazem smart­fon z najlep­szym aparatem jaki kiedykol­wiek został wypro­dukowany. Właś­ci­wie to ciężko ocenić, czy 808 Pure­View powinno się trak­tować jako smart­fona z funkcją aparatu, czy prze­ci­wnie — jako aparat z możli­woś­cią dzwonienia.

Filmiki i zdję­cia wyko­nane tym smart­fonem już parę razy pojaw­iły się na naszej stronie. Mogliś­cie cho­ci­ażby podzi­wiać tajską plażę, mglisty poranek nad jeziorem czy leśne scenyTeraz czas na film pok­latkowy przed­staw­ia­jący port na wyspie Born­holm w Danii.

Ele­menty na filmie prezen­tują się  bajecznie. Dzięki zas­tosowa­niu wycinków ze zdjęć o rozdziel­czości 8 Mpix uzyskano specy­ficzny efekt wąskiego pola widzenia, dzięki któremu wszys­tko wydaje się być bliżej siebie. Nato­mi­ast jeśli o samą jakość filmu chodzi, to jest to dokład­nie to, do czego przyzwycza­iła nas Nokia 808 Pure­View — jakość nagra­nia prezen­tuje poziom aparatów z wysok­iej półki.

Via

Ciekawe? Podziel się!