Nokia Lumia 928, czyli obec­nie najbardziej zaawan­sowany smart­fon fińskiego pro­du­centa jest już po swo­jej ofic­jal­nej pre­mierze. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Nokia Lumia 928 tak naprawdę nie jest kom­plet­nie nowym urządze­niem, lecz ulep­szoną odmi­aną znanej nam dobrze Lumii 920. Z pewnoś­cią jed­nak trzeba przyz­nać, że robi bardzo dobre wraże­nie i gdyby nie to, że wkrótce otrzy­mamy także EOS-a, stwierdz­iłbym, że mamy do czynienia z Win­dows Phone’m kompletnym.

Niestety, muszę ostudzić naszych czytel­ników - ten smart­fon będzie dostępny wyłącznie dla amerykańskiej sieci Ver­i­zon, w której będzie go można zamówić od 16 maja.

Oczy­wiś­cie, na pokładzie Lumii 928 zna­jdziemy to wszys­tko, co mieliśmy okazję spotkać w dziewięćset­d­wudzi­estce. Zatem jest tu świetny aparat Pure­View z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu oraz możli­woś­cią strze­la­nia wyraźnych i jas­nych fotek nawet w egip­s­kich ciem­noś­ci­ach. Ten jed­nak został wzbo­ga­cony w ksenonową lampę błyskową, która sprawi, że wykony­wanie zdjęć w ciem­ności stanie się jeszcze bardziej ułatwione.

Delikat­nie zmieniły się także wymi­ary Nokii: schudła ona o 0,6 mm wzglę­dem pier­wow­zoru i zwęz­iła o 2 mm. Za to wysokość wzrosła o 3 mm. Ogól­nie rzecz biorąc, Nokia 928 powinna leżeć lep­iej w dłoni od Lumii 920.

Smart­fon będzie ofer­owany w dwóch wari­antach kolorysty­cznych: czarnym i białym.

A oto pełna specy­fikacja nowej Lumii 928:

 • Wyświ­et­lacz: 4.5″ WXGA HD OLED;  rozdziel­czość: 1280 x 768; pro­por­cje obrazu: 15:9; Zagęszcze­nie pik­seli: 334 ppi; Clear­Black, Sun­light Read­abil­ity Enhance­ment (SRE), High Bright­ness Mode (HBM); znamionowa lumi­nacja 300 nitów, 500 nitów dla trybu DBM; Głębia kolorów: 24 bitowa; 16 mil­ionów kolorów; częs­totli­wość odświeża­nia: 60Hz; super czuły panel dotykowy pozwala­jący na naw­igację w rękaw­iczkach czy długimi paznok­ci­ami; Akty­wna przestrzeń wyświ­et­lacza: 58.37 mm x 97.28 mm; 2.5D Corn­ing® Gorilla® Glass 2
 • Aku­mu­la­tor: Zin­te­growany, 2000 mAh, Litowo-polimerowy, BV 4-NW
 • Pro­ce­sor: dwur­dzeniowy, 1.5 GHz, Qual­comm MSM8960+WTR
 • Główny aparat: Pure­View 8.7 Mpix Auto Focus, Optyka: Carl Zeiss Tes­sar f/2.0, 26mm 16:9; sen­sor 1.4; Opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu (OIS); Lampa ksenonowa; dioda doświ­et­la­jąca LED dla filmów; nagry­wanie filmów w rozdziel­czości HD 1080p w 30 klatkach na sekundę
 • Przed­nia kam­era: nagry­wanie filmów 720p HD, rozdziel­czość zdjęć: 1.2 Mpix
 • Pamięć: 1 GB RAM; 32GB pamięci wewnętrznej; 7GB dodatkowej przestrzeni w usłudze SkyDrive
 • Bezprze­wodowe ładowanie
 • Wymi­ary: 10,1 x 133 x 68,9 mm
 • Waga: 161.592 gramów
 • Łączność
  • Micro USB 2.0 HS
  • A-GPS i GLONASS
  NFC z zabez­piecze­niem na kar­cie SIM
  • WiFi 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz i 5.0 GHz
  • Blue­tooth 3.0 + EDR BT: A2DP, AVRCP 1.4, HFP, HSPPBAP, OPP, RF COMM API
  • Czu­jniki: Akcelerometr 3D, zbliże­niowy, mag­ne­tometr (kom­pas), czu­jnik światła (ALS), żyroskop

 

Smart­fona może­cie także obe­jrzeć na filmiku Nokii:

 

Jestem rozczarowany tym, że Nokia nie postanow­iła wprowadzić tego smart­fona na rynek między­nar­o­dowy. Strzeliła sobie tym samym w kolano drasty­cznie zmniejsza­jąc liczbę docelowych klientów.Fani Nokii nie zna­j­dują się tylko w Stanach Zjed­noc­zonych, a wszyscy zna­j­du­jący się poza nimi mogą czuć się pokrzywdzeni.

Ciekawe? Podziel się!