Sam­sung w ubiegłym roku wypuś­cił urządze­nie o nazwie Galaxy Cam­era. Była to ciekawa hybryda, łącząca w jed­nej obu­dowie cechy aparatu cyfrowego i smart­fona. Na tym jed­nak nie koniec — w tym roku będziemy mogli ujrzeć Sam­sunga Galaxy S4 Zoom, który także został zapro­jek­towany z myślą o entuz­jas­tach fotografii.

O ile jed­nak Sam­sung Galaxy Cam­era nie był tak naprawdę z log­icznego punktu widzenia smart­fonem (nie da się nim wykony­wać rozmów GSM), to inaczej ma być w przy­padku S4 Zoom, który otrzyma zarówno świetny aparat, jak i możli­wość dzwonienia.

Co może dzi­wić, pier­wsze infor­ma­cje mówią o tym, że S4 Zoom zostanie wyposażony w zaled­wie 4,3-calowy wyświ­et­lacz Super AMOLED qHD. Wymi­ary urządzenia mimo wszys­tko i tak nie powinny być aż nadto kom­pak­towe, a to za sprawą aparatu, którego obiek­tyw zapewne będzie znacznie wys­tawał poza obu­dowę. Będzie on w stanie wykony­wać zdję­cia o rozdziel­czości 16 Mpix.

Mówi się, że pro­ce­sor w S4 Zoom będzie raczej dwur­dzeniowy, choć nie jest to jeszcze przesąd­zone. Brak także infor­ma­cji na temat ilości pamięci RAM. Wiadomo nato­mi­ast, że sys­te­mem zostanie dobrze nam znany Android Jelly Bean wzbo­ga­cony nakładką Nature UX.

Nie będzie to jedyna wari­acja na temat Galaxy S4, która trafi do nas w niedalekiej przyszłości. Oprócz S4 Zoom Sam­sung pokaże też model S4 Active oraz S4 Mini.

 

Ciekawe? Podziel się!