Nokia zgod­nie z wcześniejszą obiet­nicą przed­staw­iła nową Ashę. Jest to całkiem udany prawie-smartfon, który dzięki swo­jej konkuren­cyjnej cenie może odnieść rynkowy sukces.

Ten tele­fon ma zapoc­zątkować linię urządzeń Nokia Asha 5xx, więc już wkrótce możemy spodziewać się więk­szej ilości podob­nych urządzeń, do tego zapewne moc­niejszych (sądząc po numerku tej Nokii). Nie wychodźmy jed­nak na razie w przyszłość, lecz zajmi­jmy się Nokią Asha 501, która właśnie została zaprezen­towana oficjalnie.

Jest to tele­fon komórkowy, który przeczy obec­nym tren­dom i nijak ma się do mocarnych smart­fonów z pię­ciocalowymi ekranami. Ma jed­nak parę ficz­erów, o których te pot­worki mogą zapom­nieć — są to kom­pak­towe wymi­ary i oczy­wiś­cie długi czas pracy na jed­nym cyklu baterii — bo kto słyszał, by nowy tele­fon trzy­mał aż 48 dni czuwa­nia i 17 godzin ciągłej roz­mowy?

Nokia Asha 501 wyposażona została w trzycalowy, dotykowy ekran TFT, po którym będziemy mogli prze­suwać swoje palce za sprawą inter­fe­jsu wzorowanym na tym  MeeGo, SwipeUI. Nie zabrakło aparatu (ten ma rozdziel­czość 3,2 Mpix) oraz grati­sowej karty pamięci 4 GB.

Tele­fon będzie dostępny w wer­sji z jed­nym, bądź dwoma slotami na kartę SIM. Zalety tej drugiej są oczy­wiste, choć warto mieć na uwadze, że szy­b­ciej pożera baterię: 26 prze­ci­wko 48 dniom to jed­nak niemal dwukrot­nie krócej od wer­sji z jed­nym SIM-em.

Jako bonus Nokia ofer­uje użytkown­ikowi aż 40 gier od EA Games do pobra­nia za darmo. Nie są to oczy­wiś­cie jakieś duże pro­dukcje, lecz do umile­nia czasu na przys­tanku auto­bu­sowym się nadadzą w zupełności.

Nokia Asha 501 będzie dostępna w kolorach: jas­nocz­er­wonym, jas­nozielonym, cyjankowym, żół­tym, białym i czarnym. Jej cena wyniesie 99$, a więc niewiele. Ile będzie kosz­tować w Polsce i kiedy do niej trafi? Na te pyta­nia jeszcze nie znamy odpowiedzi.

 

Ciekawe? Podziel się!