Taj­landzki odd­ział Nokii zdaje sobie z tego sprawę, że nic tak nie dzi­ała na mężczyzn jak widok pięknej kobi­ety. Zaprosił więc znaną cele­bry­tkę do udzi­ału w reklamie. Zobacz, jak poradz­iła sobie na planie!

Ostat­nio pokazu­jemy Wam całkiem sporo reklam Nokii. Jeśli lubi­cie małe dzieci, powin­niś­cie obe­jrzeć spoty pol­skiego odd­zi­ału prezen­tu­jące różne funkcję tele­fonów Nokia Asha. Z bardzo ciepłym przyję­ciem spotkała się także reklama Lumii 920 pokazu­jąca w zabawny sposób zatargi pomiędzy Apple a Sam­sungiem. Tym razem pokażemy filmik, który z pewnoś­cią przy­pad­nie do gustu naszej męskiej części czytel­ników, gdyż główną rolę odgrywa w nim wyjątkowo atrak­cyjna Tajka.

Po prostu obe­jrzyj­cie. Słowa tutaj nie są potrzebne. Jeśli ktoś jest wiel­bi­cielem azjaty­ck­iej urody, poczuje się w siód­mym niebie ;) Dziew­czyna jest rzeczy­wiś­cie wyjątkowo piękna, a choć film nie posi­ada żad­nej fabuły, to ogląda się go z wielką przyjemnością.

Jeśli kogoś zain­tere­sowała mod­elka (a są tacy, których nie zain­tere­sowała? ;) ), to nazywa się ona Woon­sen Virithipa. Tutaj może­cie znaleźć jej Face­bookowy fan­klub (ponad 100 tys. fanów!), tutaj Insta­gram, a z kolei tutaj Twit­tera.

 

Ciekawe? Podziel się!