Facebook Beta Windows Phone

Face­book Beta WP

Microsoft postanowił udostęp­nić do otwartych testów aplikację Face­book Beta dla sys­temu Win­dows Phone 8. Chci­ałoby się powiedzieć wresz­cie, bo doty­chcza­sowa wer­sja Face­booka wielu iry­towała. Sprawdźmy czego możemy się spodziewać?

Na samym początku ważna uwaga — nowa wer­sja Face­book Beta doty­czyć będzie tylko smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone 8, tak więc posi­adacze więk­szości smartów na rynku z WP będą musieli obe­jść się smakiem. Z drugiej jed­nak strony w tej chwili królują raczej w sprzedaży u oper­a­torów słuchawki z nowym sys­te­mem, powoli Nokia Lumia 800 prze­chodzi do historii.

Facebook Beta WP  Facebook Beta WP

Face­book Beta dla WP8 będzie bardzo podobny do tych, które możemy spotkać na Androidzie czy iOS — będą więk­sze zdję­cia, bardziej dogodne możli­wości wyszuki­wa­nia kon­tak­tów, Fan Page; lep­szy podgląd włas­nego pro­filu czy też szyb­szy dostęp do czatu. O możli­woś­ci­ach nowego Face­booka można by się rozpisy­wać długo, powo­dem tego jest niewąt­pli­wie fakt, że doty­chczas Face­book na Win­dows Phone był aplikacją nieatrak­cyjną dla użytkown­ika — korzys­tal­iśmy z niej w chwilach, gdy z Face­booka sko­rzys­tać trzeba było ale nie była to alter­natywa dla desk­topowej czy też table­towej wersji.

Oczy­wiś­cie należy mieć na względzie, że aplikacja ta jest w wer­sji Beta i mogą się w niej pojaw­iać różne błędy. Wśród najczęst­szych polscy recen­zenci wymieniali: brak pol­s­kich znaków w cza­cie. Aplikację może­cie pobrać oczy­wiś­cie za darmo z sklepu Win­dows Mar­ket­place aplikacje pobierze­cie również skanu­jąc QR code poniżej.

Facebook Beta download

Ciekawe? Podziel się!