Wściekłe ptaki w wer­sji na Win­dows Phone mają tę wadę, że aby w nie pograć, należy najpierw zapłacić. Na szczęś­cie teraz można pobrać je całkowicie za darmo! Uwaga jed­nak — czas pro­mocji jest ograniczony!

Bardzo miłą niespodziankę zafun­dowało dziś Rovio wszys­tkim posi­adac­zom smart­fonów z Win­dows Phone 8. Od dnia dzisiejszego do 14 maja pier­wsza, klasy­czna wer­sja gry Angry Birds jest dostępna całkowicie za darmo.

Wraz z pro­mocją, gra została zak­tu­al­i­zowana i otrzy­mała zestaw nowych poziomów. Jest to zatem propozy­cja nie do odrzuce­nia dla wszys­t­kich, którzy mają smart­fon z Win­dows Phone 8. Nie ważne czy gra­cie na komórce na co dzień czy raz na ruski rok — zachę­cam do pobra­nia tej gry. Nieprędko zdarzy się taka sytu­acja, by znów została udostęp­niona do pobra­nia za darmo, a skoro roz­dają, to czemu by z tej okazji nie sko­rzys­tać? Wcześniej gra kosz­towała 3,49 zł.

Angry Birds w wer­sji na smart­fony z sys­te­mem Microsoftu posi­ada wspar­cie dla usługi Xbox, dzięki czemu będziecie mogli dzięki tej grze nabić swój Gamer­Score wykonu­jąc parę achievementów.

Angry Birds — Win­dows Phone Download

Ciekawe? Podziel się!