Według prze­cieków Sony szykuje nam dwa bardzo intere­su­jące urządzenia. Jed­nym z nich będzie ogromny tableto­fon, a drugi otrzyma wyjątkowy aparat.

Tog­ari to słowo pochodzące z języka japońskiego oznacza­jące chochlika. Zwykle kojarzą się one z małymi, psot­nymi stworkami. Nazwa raczej słabo odd­aje charak­ter urządzenia, gdyż z małoś­cią nie ma nic wspól­nego. Będzie to tableto­fon z wyświ­et­laczem o przekąt­nej 6,44″ i rozdziel­czości Full-HD. Ma się wyróż­niać designem zbliżonym do tego z Xperii Z.  Będzie to pier­wszy tableto­fon Sonego. Czy ten debiut okaże się udany?

Jeśli nie, Sony szykuje też drugą opcję. Kole­jny smart­fon na razie znany jest pod nazwą Honami. Będzie to wyjątkowo fotograficzny smart­fon, który być może będzie w stanie bezpośred­nio powal­czyć nawet z Nokią 808 Pure­View. Nie znamy co prawda jeszcze rozdziel­czości aparatu (mówi się o 13,1, 16 lub 20 Mpix), lecz wiemy, że będzie to jed­nos­tka CMOS z optyką Carla Zeissa i ksenonową lampą błyskową wspartą dwoma LED-ami. Znamy także fizy­czną wielkość matrycy, która ma wynosić 1/1,6″. Co to oznacza? Świet­nie to obrazuje poniższa grafika. Ogól­nie rzecz ujmu­jąc, czym liczba po ukośniku mniejsza, tym jakość zdjęć jest lepsza.

Z kwestii pozafo­tograficznych, Sony Honami ma otrzy­mać pro­ce­sor Snap­dragon 800 o tak­towa­niu 2,3 GHz(!!), GPU Adreno 330, 2 GB pamięci RAM i baterię w grani­cach 2700–3000 mAh. Brzmi fan­tasty­cznie, lecz czy rzeczy­wiś­cie specy­fikacja będzie aż tak dobra?

Oba smart­fony mają zostać zaprezen­towane ofic­jal­nie gdzieś w sierp­niu bądź we wrześniu. Liczymy na to, że Sony pokaże pazur i odda nam do dys­pozy­cji wspani­ałe smartfony!

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!