Nokia Lumia 920 jest uznawana za jeden z najlep­szych fotograficznych smart­fonów na rynku. Czy młod­szy o pół roku HTC One jest w stanie pokonać Fińską konkuren­tkę? Zobaczymy na tym klipie.

Star­cie tych dwóch smart­fonów na fotograficznym polu to ciekawy temat. Pro­du­cenci obu smart­fonów podes­zli do kwestii aparatu w zupełnie inny sposób. Nokia posi­ada 8-megapikselową jed­nos­tkę wyróż­ni­a­jącą się opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu (OIS) oraz możli­woś­cią robi­enia pięknych zdjęć bez uży­cia lampy błyskowej nawet w  niemal zupełnej ciem­ności. HTC z kolei wyróż­nia się sen­sorem o bardzo małej jak na dzisiejsze stan­dardy rozdziel­czości 4 Mpix. W zamian za to, pro­du­cent wyposażył swój model w niespo­tykaną w smart­fonach trójwarst­wową matrycę, która sprawia, że fizy­czna wielkość pik­sela jest więk­sza niż u konkurencji. Nie zabrakło tutaj także opty­cznej stabilizacji.

No dobrze, ale jak to wszys­tko się prezen­tuje w rzeczy­wis­tości? Po prostu zobaczcie:

Lumia zde­cy­dowanie lep­iej sobie radzi z repro­dukcją kolorów (choć trzeba mieć na uwadze, że niez­nacznie je pod­kręca) a opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu radzi sobie zde­cy­dowanie lep­iej. HTC z kolei zwycięża za sprawą szyb­szej zmi­any ekspozy­cji oraz (uwaga…) lep­szych klipów nocnych!

Który z tych smart­fonów jest lep­szy pod wzglę­dem nagry­wa­nia filmów? Ciężko powiedzieć, lecz jak dla mnie Lumia 920 nagrywa filmy mil­sze dla oka, choć HTC kusi bardziej zaawan­sowanym opro­gramowaniem. Final­nie, ocenę pozostaw­iam do waszej dyspozycji.

 

Ciekawe? Podziel się!