Do tej pory plotki wskazy­wały na to, że następ­nym sys­te­mem Google’a będzie Android 5.0 Key Lime Pie. Nowa infor­ma­cja wskazuje jed­nak na to, że najnowszy Android otrzyma oznacze­nie 4.3 Jelly Bean.

Fani Androida na kon­fer­encję Google I/O, która ma nam przynieść kole­jną wer­sję tego sys­temu oper­a­cyjnego, czekają od miesięcy. Do tej pory byliśmy przeko­nani, że na niej zostanie przed­staw­iony Android 5.0 Key Lime Pie, lecz nazwa niewydanego jeszcze buildu wskazuje na to, że będziemy mieć jed­nak do czynienia z Androi­dem 4.3 Jelly Bean.

 

Pewien inter­nauta wpadł na trop pozostaw­iony na ser­w­er­ach Google’a, z którego jasno wynika, że gigant z Moun­tain View pracuje nad Androi­dem 4.3. Znalazł się tam log, w którym została użyta nazwa Android 4.3 JWR23B Jasno z tego wynika, że kole­jny Android jed­nak nie będzie oznac­zony piątką. Dodatkowo, zawsze pier­wsza lit­era kodu buildu oznacza pier­wszą literę nazwy opisowo– przekąskowej, więc powin­niśmy się spodziewać jed­nak nie Key Lime Pie, a Jelly Beana.

Aktu­al­iza­cja JWR23B na pewno zostanie udostęp­niona dla Nexusa 7 i Nexusa 4, gdyż ich nazwy zostały one przy­toc­zone w tym samym miejscu. Na pewno możemy spodziewać się także szy­bkiego update’u dla Galaxy Nexusa oraz Nexusa 10.

Co to tak naprawdę oznacza? To, że nad­chodzący Android nie przyniesie ze sobą wiel­kich zmian. Stanie się jedynie ewolucją poprzed­nika z kilkoma nowymi funkc­jami i szeregiem usprawnień. Ilość nowości w Androidzie 4.3 powinna prezen­tować się podob­nie, jak w Androidzie 4.2, który także nie otrzy­mał nowej nazwy.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!