HTC One X, flagowiec Tajwańczyków wydany rok temu od jakiegoś czasu czeka na aktu­al­iza­cję do Androida 4.2.2 z nową wer­sją nakładki sys­te­mowej Sense 5. Najnowsze doniesienia mówią, że będzie to ostatni update dla tego smartfona.

Niedługo po pre­mierze HTC One dowiedzieliśmy się, że w bliżej nieokreślonej przyszłości HTC wyda aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia dla starszego One X zaw­ier­a­jącą Sense 5 — nakładkę sys­te­mową, która zade­bi­u­towała wraz z One. Jest to jak najbardziej pozy­ty­wna wiado­mość. Niestety okazuje się jed­nak, że praw­dopodob­nie będzie to ostatni update pro­du­centa dla tego smartfona.

HTC One X pojawił się wyposażony w Androida 4.0 Ice Cream Sand­wich. Jak to przys­tało na model flagowy, pro­du­cent zapewnił dobre wspar­cie dla tego mod­elu — zostało na niego wydanych całkiem sporo łatek, a obec­nie najnowszą wer­sją zielonego robo­cika jest 4.1.1, a 4.2.2 jest w drodze.

LLabTooFeR, jedna z osób mająca wyjątkowo dobre wtyki w HTC opub­likowała na swoim Twit­terze wiado­mość, że po Androidzie 4.2.2 z Sense 5 nie są planowane żadne aktu­al­iza­cje. Tym samym, Android 5.0 Key Lime Pie, który praw­dopodob­nie zostanie przed­staw­iony na kon­fer­encji Google I/O, nie pojawi się na HTC One X.

Mówi się, że HTC One X otrzyma aktu­al­iza­cję w czer­wcu bądź na początku wakacji, zatem jego wspar­cie od pro­du­centa wyniosło prawie pół­torej roku. Oczy­wiś­cie, dla chcącego nic trud­nego i mogą oni zain­stalować nie­ofic­jalne Cus­tom ROM-y, lecz wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia smart­fona i utratą gwarancji.

Via

Ciekawe? Podziel się!